RS-09 - Historie a popis

historyTraktor RS-09 vyráběl závod VEB Traktorenwerk v Schonbecku v Německu (tehdejším NDR).

Pro traktor RS 09, stejně jako pro jiné nářaďové traktory, je typická jeho univerzálnost a malá váha. Nářaďový traktor RS-09 a novější typ s několika malými změnami - RS09-2, se vyvinul z předchozího typu, který již naši zemědělci znali, znosiče RS-08/15 "Maulwurf". Základní myšlenkou při konstrukci traktoru RS-09 (a dříve RS-08) byl požadavek, vytvořit lehký traktor o malém výkonu, který by mohl vykonávat lehčí polní práce - hlavně obdělávání řádkových kultur, - na který by bylo možno připojit nejrůznější nářadí a který by mohl obsluhovat jediný pracovník, s dobrým přehledem o práci nářadí.

Obliba nářaďového traktoru RS-09 svědčí o tom, že všechny tyto požadavky se podařilo konstruktérům splnit. Traktor RS-09 je opravdu univerzálním traktorem pro prosekávání řepy, okopávání, rozmetání umělých hnojiv, meziřádkovou kultivaci a mnoho jiných prací při obdělávání kultur na poli.

Dobrou vlastností traktoru RS-09 je možnost přestavění jeho rozchodu, rozvoru a světlosti. Konstrukce rámu s páteřovým nosníkem umožňuje montovat nářadí mezi obě nápravy tak, aby řidič na ně při práci dobře viděl. Současně je možno montovat pro následné operace na traktor i několik druhů nářadí najednou (před traktor, mezi nápravy a za traktor), provádět několik prací za sebou a ušetřit tím čas, potřebný pro několikeré přejíždění pole s použitím normálního traktoru.

Nářaďový traktor RS 09 poskytuje však zemědělcům ještě daleko více, než víceúčelové použití při kultivačních pracích na poli. Konstruováním hnací nápravy s motorem a převodovkou v jeden celek se podařilo konstruktérům traktoru vytvořit hnací jednotku, které může být použito nejen k nejrůznějším zemědělským pracím v rostlinné i živočišné výrobě, ale i v zahradnictví, zelinářství, sadařství, ve stavební výrobě, v průmyslu apod.Traktor RS-09 se tak opravdu stal univerzálním zdrojem energie pro zemědělství.

Univerzálnost ještě zvyšují různé možnosti úprav, např. přestavění sedadla řidiče pro zpětnou jízdu, nastavení světlosti na 800 mm pro práci v kukuřici apod.

Také převodovka traktoru je konstruována pro univerzální použití. Traktor RS-09 má čtyři rychlosti vpřed a čtyři vzad. Tyto můžeme řadit ve dvou skupinách, takže má celkem převody pro osm rychlostí vpřed a osm zpátečních rychlostí. S těmito rychlostmi se vystačí ve velké většině případů.

Několik vlastností, o kterých jsme se již zmínili, totiž malá váha traktoru (cca 1250 kg), výkon nižší kategorie (16,5 k) a speciální konstrukce přece jen omezují jeho použití. Jako každý stroj má i traktor RS-09 omezené možnosti a pro určité práce se nehodí. Především je třeba upozornit, že RS-09 není konstruován jako tažný traktor. Nelze ho použít pro tažení těžších závěsných strojů, které nejsou pro něj konstruovány. Nehodí se ani pro zemědělskou dopravu, tj pro přepravu těžkých přívěsů. Můžeme ho ovšem použít pro vnitrostatkovou dopravu (převážně krmiva, chlévské mrvy, apod.), s použitím speciálních zařízení, jako je např. sklopná korba KA 1.

V Německu (NDR) se pro nářaďový traktor RS-09 vyráběla speciálně řada nářadí, strojů a zařízení, která umožňují jeho univerzální využití. Pro představu o možnostech použití traktoru RS-09 uvádíme stručně zařízení, která se pro tento traktor vyráběla.

Nářaďový traktor RS-09 má tedy tři hlavní konstrukční skupiny:Zdroj: SULEK, V.: Nářaďový traktor RS-09, str. 10. - 11. a str. 33., Praha: SZN, 1963