RS-09 - Popis stroje

Popis stroje

   Nářaďový traktor RS-09 se vyvinul z předcházejících typů Maulwurf, Spinne a RS.08/15 Maulwurf. Při konstrukci nového traktoru realizoval výrobní závod všechna zlepšení a zdokonalení, která se ukázala být vhodná při práci s nosičem RS-08. Tak vznikl zcela nový zemědělský traktor. Základní uspořádání, zaručující jeho univerzálnost se však nezměnilo.
   Základním uspořádáním rozumíme hlavně umístění motoru do jednoho celku s převody a zadní hnací nápravou a spojení přední a zadní nápravy páteřovým nosníkem. Protože všechno hnací i ovládací ústrojí je umístěno vzadu, zůstal mezi nápravami volný prostor k umístění nejrůznějšího nářadí, které se montuje na páteřový nosník.
   Pro možnosti upevnění různého neseného nářadí mezi nápravy nazýváme traktor RS-09, a podobné traktory, nářaďové.
   Jak jsme již zmínili, je velkou výhodou tohoto systému, že můžeme použít současně různého nářadí (např. jednoho před nápravou, druhého na nosníku mezi nápravami a třetího za traktorem na tříbodovém závěsu), a dále umístit nářadí před řidiče, který na ně dobře vidí a mže bez námahy řídit traktor a současně sledovat práci stroje a korigovat i drobné odchylky.

   Nářaďový traktor RS-09 má tedy tři hlavní konstrukční skupiny.

I. Hnací část traktoru se skládá z motoru, převodového ústrojí, diferenciálu, hnacího ústrojí, zadních polonáprav a zadních kol. K hnací části náleží i převodové ústrojí, pohánějící vývodové hřídele, zadní i přední vývodový hřídel, čerpadlo hydrauliky, šoupátko a rozdělovače, pracovní válce hydrauliky a všechna ovládací ústrojí. Celá hnací část tvoří uzavřený celek - zadní část traktoru.

II. Páteřový nosník spojuje zadní hnací část traktoru s přední říditelnou nápravou. Je hlavním nosníkem traktoru a je konstruován tak, aby rychle a jednoduše bylo možno na něj montovat pracovní nářadí.

III. Přední náprava je říditelná a je upevněna stavitelně pomocí konzoly na předním konci páteřového nosníku. Je na ní umístěn šnekový převod řízení, spojený s řídícím kolem na hnací části traktoru hřídelem, který prochází páteřovým nosníkem, dále pákové ústrojí k řízení předních kol a přední kola. Aby mohla přední kola sledovat terén, je přední náprava zavěšena na konzole výkyvně.

rscasti