RS-09 - Nářadí na RS-09


Nářadí pro zpracování půdy

Pro zpracování půdy se k traktoru RS-09 vyráběl pluh, kultivátor a brány.

Nesený otočný pluh B 158

... je vhodný pro předseťovou orbu, pro zpracování půdy na pozemcích o velikosti 1 až 2 ha, pro přípravu půdy při pěstování zeleniny a speciálních kultur na poli, apod. Můžeme s ním pracovat na svazích až do sklonu 25 %, kde dosud bylo možno orat pouze s potahem. Pluh je dvouradličný (může pracovat i jako jednoradličný) a lze na něm vyměňovat čtyři druhy plužních těles pro různé práce. Upevňuje se na tříbodový závěs traktoru, má pracovní šířku 46 cm, pracovní hloubku 20 cm a váží 235 kg. Můžeme jej použít i s jiným traktorem do výkonu 25 k.

Nesený kultivátor B233

... se připojuje na tříbodový závěs traktoru RS-09 a právě tak jako pluh může pracovat na svahu do 25 %. Používá se ho ke zpracování půdy tehdy, když půda před setím nemá být obracena (nebo nemá být obracena podruhé). Je opatřen jedenácti radličkami, vyměnitelnými pro různé použití, má záběr 1,6 m a pracuje do hloubky 12 cm. Váží 142 kg. I tohoto kultivátoru lze použít s jiným traktorem do výkonu 25 k.

Nesený rám bran B 391

... se též připojuje na tříbodový závěs. Slouží k zavěsení různých druhů hřebových bran pro běžné i speciální použití. Řetězy lze na rám zavěšovat i starší brány, které jsou na statku k dispozici. Brány s rámem v normálním provedení mají záběr 2,5 m, prodloužením příčného nosníku se zvětší až na 5m. Pro čištění nebo transport se brány zvedají hydraulicky.

Nesené kotoučové brány B490

... jsou dvoudílné se stavitelným úhlem obou dílů. Připojují se rovněž na tříbodový závěs za traktor. Kotouče mají průměr 460 mm. Pracovní šířku 2,2 m lze zvětšovat po 490 mm až na 6 m. Brány B 490 jsou vybaveny plechovými skříňkami pro zatěžovací závaží a samotné váží 440 kg.

Setí a sázení

Setí a sázení jsou práce, pro které je lehký nářaďový traktor zvlášť vhodný. K traktoru RS-09 se v tehdejším NDR vyráběl secí a sázecí stroj.

Secí stroj A761 (Saxonia)

... vyvinula továrna Saxonia speciálně pro nářaďový traktor k připojení na páteřový nosník mezi přední a zadní nápravu. Secí stroj se hodí pro výsev nejrůznějších druhů semen v různých množstvích. Výsev lze řídit nastavením vhodných rychlostí pomocí 72stupňového převodového zařízení, bez výměny ozubených kol. Stroj má pracovní šířku 2,5 m a vysévá v šestnácti až čtyřiadvaceti řádcích. Je poháněn předním vývodovým hřídelem, zvedán hydraulicky a ovládán traktoristou, který má dobrý přehled o jeho práci. Současně lze při setí použít i jiného nářadí, např. hřebových bran, upevněných na tříbodovém závěsu za traktorem.

Vysazovací stroj na sazenice Pfl 5

... se zavěšuje za traktor na tříbodový závěs. Je vybaven pěti sázecími jednotkami, do kterých kladou sazenice pracovníci, sedící pohodlně na průběžné lavici s opěradlem, před sázecím ústrojím. Sázecí ústrojí uchopí sazenici polštářky z pěnové gumy, vsadí jí do brázdíčky, kterou stroj předem vyorá a zatlačí do půdy. Stroj může sázet i vyšší sazenice, což je zvlášť výhodné pro práci v lesních školkách. Lze s ním sázet nejrůznější rostliny včetně předklíčených brambor, kukuřice, bobů, okurek apod. V normálním provedení sází stroj Pfl 5 do řádků o vzdálenosti 50 až 62,5 cm, po úpravě lze však sázet i ve vzdálenostech 43 a 35 cm. Použitím různého počtu ramen na sázecích jednotkách lze měnit vzdálenost sazenic v rozmezí od 17 do 100 cm. Stroj má výkon 8000 - 10 000 sazenic za osmihodinovou pracovní směnu.

Ošetřování rostlin

Ošetřování rostlin je hlavní obor, pro který byl nářaďový traktor RS-09 původně konstruován. Proto je k dispozici mnoho různého nářadí k plečkování, prosekávání, důlkování, okopávání, apod. O účelné konstrukci traktoru a plánovaném vývoji nářadí svědčí to, že lze všechno montovat na všerob, který zaručuje rychlou a pohodlnou výměnu a při konstrukci jednotlivého nářadí umožní značnou úsporu materiálu a váhy. Nářadí na ošetřování rostlin představuje uzavřenou skupinu s výměnnými součástkami.

Všerob P-320

... se montuje na páteřový nosník mezi přední a zadní nápravu traktoru pomocí konzoly s hřídelem, který je natáčen hydraulickým válcem a pomocí dvou paralelogramů spouští do pracovní polohy a zvedá příčný nosník, na který se jednotlivé nářadí montuje. Je upevněn na traktoru asymetricky, přesazen o jednu řádku doleva, aby nebylo třeba měnit při použití různého nářasí normální rozchod 1250 mm.

Do řady nářadí pro všerob P-320 patří:

Kypřič stop Z 095

Jedním z hlavních požadavků při zpracování půdy a ošetřování rostlin je, aby byla zachována kyprost půdy, aby půda byla schopna správně propouštět vodu a vzduch a byla biologicky účinná. Kola traktoru zanechávají však stopy, které porušují kyprost půdy a mohou mít škodlivý vliv na vzrůst rostlin. Ačkoliv u nářaďového traktoru RS-09 je pracovní rychlost a měrný tlak na půdu v příznivém poměru, takže stlačení půdy není příliš škodlivé, je třeba v některých případech (při předseťové úpravě půdy a při ošetřování rostlin) půdu za koly traktoru znovu kypřit.

Kypřič stop Z 095 lze použít současně s každým druhem nářadí, které se vyrábí za všerob P-320 a montuje mezi nápravy traktoru. Kypřič stop se připojuje za traktor na tažnou lištu a má dvě jednotky, pro každou pneumatiku jednu. Každá jednotka je při použití jedné pneumatiky vybavena buď třemi kypřícími nástroji (např. šípovými radličkami) nebo pěti nástroji při použití dvojitých kol. Mohou být nastaveny na rozchod 1250 nebo 1670 mm. Kypřič stop se spouští do zvolené pracovní polohy nebo zvedá ruční pákou, zajišťovanou v ozubeném segmentu. Při jízdě zpět se automaticky vypojuje a při jízdě do zatáčky sleduje přesně stopy kol. Nástroje kypřiče stop jsou odpruženy, takže při zvýšeném půdním odporu se plynule vychylují směrem vzhůru.

Nesený postřikovač a poprašovač S 293/4

... je vlastně agregátem mechanizačních prostředků na ochranu rostlin. Stroj je nesen na páteřovém nosníku před řidičem. K jeho základnímu vybavení patří dvě nádrže na ochranný prostředek, každá o objemu 300 l, zásobník na poprašovací prostředek o objemu 42 dm3, ventilátor, rotační čerpadlo o výkonu 66 l/min, zařízení na zavěšení potrubí při dopravě a plnící hadice. K tomuto základnímu vybavení se pak připojují jednotlivá ústrojí pro speciální použití:

Množství rozstřikované kapaliny řídíme výměnou vložek v tryskách v rozmezí 32 - 56 l/min. Tento rám vlastně mechanizuje ruční postřik.

Talířové rozmetadlo umělých hnojiv D344

... vyráběné speciálně pro nářaďový traktor RS-09, je neseno před přední nápravou traktoru a pracuje v šířce 2,5 m. Má osm talířových rozmetacích ústrojí, poháněných od předního vývodového hřídele traktoru. Můžeme je použít k rozmetávání všech druhů minerálních umělých hnojiv v přesném dávkování. Množství rozmetaného hnojiva lze stanovit v rozmezí 70 až 2000 kg/ha. Zásobník hnojiva má obsah 200 l. Rozmetadlo má výkon 0,75 až 1,5 ha/h, přičemž k současnému vpravování hnojiva do půdy lze v jedné operaci použít kultivátoru, bran, okopávačky, apod., nesených na páteřovém nosníku mezi nápravami nebo na tříbodovém závěsu na traktoru.

Návěsné rozmetadlo D-131

... se používá k rozmetání chlévské mrvy. Je jednonápravové. Speciálním zařízením pro toto návěsné rozmetadlo je odstředivé rozmetací ústrojí, používané k rozmetávání minerálních hnojiv do celé šířky. Návěsného rozmetadla lze použít i na rozbředlé půdě, protože náprava návěsu může být poháněna od zadního vývodového hřídele traktoru k dosažení větší tažné síly.

Sklizňové práce

Sklizňové práce jsou dalším oborem zemědělské činnosti, v němž se nářaďový traktor RS-09 může mnohostranně uplatnit.

Žací lišta E 143

... je nesena mezi nápravami po pravém boku traktoru. Normalizované žací ústrojí, tj. vlastní žací lišta je zavěšena speciálním přivěšovacím zařízením na páteřovém nosníku. Na toto zařízení může být montována lišta s roztečí prstů 50,8 mm (hlavně pro sečení trávy), nebo lišta s roztečí prstů 76,2 mm (pro sečení jetele, vojtěšky, obilí, apod.). Obě lišty mají záběr 5 stop, tj. cca 1,5 m. Poháněny jsou předním vývodovým hřídelem a spouštěny nebo zvedány hydraulicky. Obsluha je jednoduchá a traktorista má spolehlivý přehled o práci. Výšku řezu lze nastavit na krátké strniště nebo na výšku od 10 do 20 cm. Žací lišty E 143 je možno použít i nasvahu do sklonu 30 % a vzhledem k možnosti sklonění směrem dolů, i k vyžínání příkopů se stěnami o sklonu až 40 % nebo při sklonění směrem vzhůru k sečení na náspech o sklonu až 20 %. Boční žací lišta E 143 s nářaďovým traktorem RS-09 má výkon, podle pracovních podmínek, od 0,6 do 0,8 ha/h při rychlosti asi 6 km/h. Váha celého zařízení je cca 120 kg.

Shrnovač a obraceč F 243/1

... konstruovaný původně jako zařízení ke sběracímu lisu T242/1, se zavěšuje pomocí neseného kozlíku Z 110 na tříbodový závěs traktoru. Robustní trubkový rám shrnovače pojíždí na dvou kolech, opatřených bantamy, jejichž výškovým nastavením se řídí světlá výška nářadí. Příčný pracovní buben stroje, poháněný od vývodového hřídele, je opatřen třemi hráběmi, jejichž prsty se zkracují a prodlužují excentrickým otáčením bubnu.

Shrnovač a obraceč F 243/1 ve spojení s nářaďovým traktorem RS-09 je univerzálním nářadím ke zpracování sena. Obracení sena, stahování sena do řádků, rozhazování nebo čechrání ve vhodném okamžiku urychluje sušení, snižuje ztráty výživných látek a zvyšuje jakost sena. Shrnovač a obraceč F 243/1 má při obracení pracovní šířku 2,3 m, při shrnování 1,7 m a pracuje při rychlosti 5 až 8 km/h. Je možno ho použít nejen při sklizni píce na loukách, při sklizni jetele a vojtěšky, ale též při shrabování bramborové natě, řepného chrástu, apod.

Pohrabovač F 451

... s nářaďovým traktorem RS-09 je svou šířkou 7 m a pracovní rychlostí 5 až 8 km/h určen k pohrabování sena ve velkých plochách. Jeho hospodárnost se výrazně projevuje na plochách přes 6 ha. Může být nasazen i na nerovném terénu a na svahu do sklonu 20 %. Může být využit od konce května až do začátku června při sklizni sena a od konce srpna do začátku října při sklizni otavy k pohrabování vojtěšky, jetele, apod. Od poloviny července do poloviny září může sloužit k pohrabování polí po mechanizované sklizni obilí. Dá se též používat k shrabování bramborové natě, řepného chrástu apod.

Pohrabovač je třídílný. Prostřední díl se připojuje na závěsnou lištu traktoru RS-09. Oba krajní díly jsou s prostředním dílem spojeny elasticky tak, že pohrabovač může sledovat nerovnosti terénu. Krajní díly pojíždějí na kolech, opatřených pneumatikami. Pohrabovač má celkem 96 prstů vzdálených od sebe 72 mm. Shrnutý materiál se hydraulickým zvednutím rámu s prsty odkládá do řádků bez přerušování jízdy, přičemž materiál je z prostoru mezi prsty odstraněn stěrači. Při transportu se krajní díly sklápějí dozadu, čímž se dosáhne dopravní šířky 2,8 m. Ve zvláštních případech je možno použít k práci pouze středního dílu, který má pracovní šířku 2,7 m. Pohrabovač F 451 má s nářaďovým traktorem RS-09 plošný výkon 3 až 5 ha/h.

Rozbíječ natě E 615

Jednou z prací, která značně urychluje a usnadňuje sklizeň brambor kombinovanými sklízeči je předchozí rozbíjení natě. Tato operace je zvlášť důležitá proto, že příliš vzrostlá a bohatá nať by mohla způsobit ucpávání a poruchy pracovních ústrojí sklízeče.

Rozbíječ natě E 615 se montuje na nářaďový traktor RS-09 na tříbodové uchycení. Je třířádkový a opírá se vzadu o dvě bantamová kola. Pracovní ústrojí tvoří příčný buben, na němž je zavěšena řada cepů, které mají různou délku a jsou uspořádány tak, aby svou délkou sledovaly profil půdy (hrůbků, vzdálených od sebe 60 až 65 cm). Buben je poháněn od zadního vývodového hřídele traktoru. Rozbíječ má výkon asi 6 ha v desetihodinové pracovní směně.

Nesený vyorávač brambor E 655

... pracuje s rozmetacím kolem o průměru 900 mm. Naši zemědělci jeho princip znají pod názvem "čert". Osvědčená konstrukce je zlepšena řadou technických detailů a přizpůsobena podmínkám pro práci s nářaďovým traktorem. Tak je např. před rozmetacím kolem upevněn plech, zabraňující odhazování prachu na řidiče a motor traktoru. Brambory jsou vyorávány radlicí, za níž je umístěno v její ose rozmetací kolo, které je opatřeno odpruženými zahnutými prsty, odhazujícími brambory na zachycovací rošt. Svislé příčky tohoto roštu jsou potaženy pryží, aby se hlízy nárazem nepoškodily. Rošt zachycuje brambory, které padají nepoškozené na řádek, široký asi 1 m. Vyorávač je poháněn zadním vývodovým hřídelem nářaďového traktoru. Jeho pracovní hloubka je řízena opěrným kolem, umístěným před radlicí. Může pracovat na všech druzích půd a na svahu o sklonu 25 %, i za velmi nepříznivého počasí. Vyorává do hloubky až 20 cm, pracuje při rychlosti 4 km/h a má hodinový výkon asi 0,3 ha.

Nesený saňový ořezávač chrástu E 730

... provádí první operaci děleného způsobu sklizně. Odřezává chrást ze šesti řádků současně a to speciálně tvrzenými skloněnými noži, které hmatače nařizují do správné polohy. Před řezem čtyři torpédové oddělovače zvedají chrást. Na ližinách, po kterých ořezávač klouže, jsou upevněny odpružené vodící tyče, které přesně udržují směr nožů v řádku. Požadovaná velikost skrojku se nastaví před započetím práce a ořezávač jí pak dodržuje nezávisle na vzrůstu jednotlivých bulev. Neporušený chrást odkládá do dvou řádků.

Ořezávač E 730 se montuje před traktor na páteřový nosník, takže řidič traktoru může pozorovat všech šest ořezávaných řádků. Ořezávač reaguje citlivě na zpracovaný terén, protože se může vychylovat nejen ve směru jízdy, ale i do strany. Ořezávací ústrojí lze nastavit pro šířku řádků 417 a 455 mm. Při denním plošném výkonu 5 ha má téměř dvacetpětkrát větší výkon, než kterého by se docílilo při ručním ořezávání. Můžeme jej nasadit i na svazích do 12% sklonu.

Nesený vyorávač řepy E 423

... se zavěšuje na páteřový nosník mezi nápravy traktoru. Je s traktorem pevně spojen a najednou vyorává tři řádky. Po odřezávání chrástu šestiřádkovým ořezávačem s výkonem 5 ha za směnu se doporučuje použít dvou traktorů s třířádkovými vyorávači o výkonu 2,5 ha, aby sklizeň byla plynulá a stroje byly dokonale využity. Pracovním ústrojím vyorávače jsou tři páry skloněných hrotů, nastavitelné na šířku řádků 417 a 455 mm. Nástroje jsou zvedány a spouštěny do pracovní polohy hydraulicky. Vroty vnikají při jízdě traktoru hluboko do půdy, bulvy se po nich vysunují směrem dozadu a jsou ze všech tří vyoraných řádků odkládány do jednoho řádku mezi zadní kola traktoru. Tak zůstanou stopy traktoru volné k jízdě při následující operaci, tj. při sbírání a nakládání řepy.

Záběr pracovních nástrojů v půdě zatěžuje zadní nápravu a tím i kola, která vzhledem k tomu mají menší tendenci prokluzovat při práci v měkkém terénu na mokrém poli. Vyorávací hroty vnikají do půdy do hloubky 100 mm. Stroj, jak jsme se již zmínili, má denní výkon 2,5 ha při normální pracovní rychlosti cca 4,4 km/h.

Kombinovaný nakladač řepy a chrástu T 272

... sbírá a nakládá chrást po ořezání a řepu po vyorání. Při základní montáží tohoto stroje na traktor se z traktoru odejme hlavní páteřový nosník mezi přední a zadní náprávou a nahradí se děleným rámem, mezi jehož nosníky (a tedy mezi kola traktoru) se umístí sběrací dopravník a následující dopravník, který předává materiál příčnému dopravníku, odkládajícímu chrást nebo řepu na přívěs, jedoucí po pravé straně stroje. Dopravníky mají odstupňovanou rychlost a jsou poháněny vývodovým hřídelem. Změnit stroj z nakladače chrástu na nakladač řepy trvá dvěma pracovníkům necelou hodinu. Vyměňují se pouze dopravní pásy.

Sběrací ústrojí nakladače má šířku 900 mm. Pracovní rychlost při nakládání chrástu je asi 1,6 km/h, při nakládání řepy asi 1,6 až 3,2 km/h. Požadavku rychlé sklizně odpovídá poměrně vysoký výkon stroje. Za směnu naloží chrást z plochy 2,5 až 3,5 ha (asi 50 až 70 t chrástu) a řepu z plochy 1,5 až 2 ha (asi 65 až 80 t bulev).

Statková mechanizace

Nářaďový traktor RS-09 díky vlastnostem, o nichž jsme se zmínili a dobré ovladatelnosti v omezeném prostoru, se pro tuto mechanizaci velmi dobře hodí a je též pro ní vybaven několika druhy speciálního nářadí.

Nesený čelní nakladač T 150

... je jedním ze zařízení, které můžeme na statku všestranně využít. Slouží k dennímu zásobování dobytka krmivem, k přemis´tování chlévské mrvy, sena, slámy, píce, siláže, k různým stavebním pracem, apod. Hydraulicky zvedaná ramena nakladače se montují na páteřový nosník. Velká nakladací lopata, určená především k odstraňování mrvy z otevřených stájí a k nakládání siláže, může být opatřena vložkami, které jí přizpůsobí k nakládání brambor nebo řepy. Velkou lopatu lze nahradit malou lopatou (např. pro odklízení hnoje z vysokých vrstev), nářadím k vyhazování mrvy ze stájí, vidlemi k nakládání a krátké dopravě řezanky, slámy a objemné píce, nebo speciální lopatou k nakládání sypkých hmot jako obilí apod. Nakladač může zdvihat náklad až do výše 2,7 event. 3,5 m. Řidič jej ovládá ze sedadla hydraulicky.

Zametací kartáč T934

... slouží k mechanizaci zametání. Kartáč se může připojit současně s nakladačem T 150. Montuje se na páteřový nosník, mezi nápravy traktoru. Pracovní šířka je 1300 mm. Pohání ho řetěz od vývodového hřídele. Zvedá a spouští se hydraulicky. Vlastní válec má na obvodu velký počet spirálově uspořádaných kartáčů a je položen šikmo, takže kartáč shrnuje při jízdě smetenou nečistotu do řádků po pravé straně traktoru.

Odhrňovač krechtů

... je nesen po boku traktoru mezi nápravami. Jeho pracovní ústrojí se skládá z nekonečného řetězu s dvacetidvěma lopatkami širokými 170 mm. Řetěz je poháněn od vývodového hřídele traktoru a je umístěn na příčném výložníku o délce 2430 mm, který je možno pro různé sklony stěn krechtů sklápět v rozmezí úhlu 110°. Ve vodorovné poloze může sloužit k rovnání půdy, např. na cestách. Řetězu, skloněnému dolů do úhlu až 50° lze užít i kčištění příkopů. Hlavním úkolem stroje však je odkrývání krechtů s bramborami, řepou, krmnou mrkví, apod. Krechty mohou být vysoké až 2,5 m.

Sklopná kovová korba KA 1

... montuje se na páteřový nosník. Je určená hlavně k vnitrozávodní přepravě různých sypkých materiálů, jako např. krmiva nebo stavebních hmot, a k převážení předmětů, např. pytlů, konví, beden, atd. Korbu můžeme sklápět na obě strany i dopředu dvěma hydraulickými válci, umístěnými pod jejím dnem.

Zvláštní výhodou pro vnitrozávodní dopravu je jednak schopnost traktoru RS-09 se otáčet na malém prostoru a zajíždět na málo přístupná místa, jednak možnost vyklápění na tři strany a tím přesně na zvolené místo, aníž by materiál musle být znovu přehazován. Aby se korba dokonale vyprázdnila i při převážení vlhkých, lepkavých hmot, je hydraulické zařízení opatřeno vytřásacím ventilem, který při vysunuté poloze hydraulických válců střídavě přerušuje a spojuje přivod oleje a tím rytmicky natřásá korbu.

Korba KA 1 má rozměry 2130 x 1500 x 300 mm, ložnou plochu 2,6 m2 a nosnost 1,1 tuny.

Vůz na rozdělování krmiva F 935

... se připojuje za nářaďový traktor RS-09, projíždí s ním stájí a automaticky plní krmící žlaby, nebo koryta krmivem. Tím se ušetří nejen ruční práce, nýbrž se i podstatně zrychlí obsluha zvířat a zvýší kapacita stájí. Vůz F 935 je jednonápravový a má pneumatiky. Při objemu 2 m3 mohou na něj být naloženy najednou 2 tuny krmiva.

Krmivo, např. suché nebo vlhké krmivo pro prasata, nařezaná siláž, rozdrcená řepa, krátce nařezané zelené krmivo, sláma, seno, nebo jiný materiál se nasype do plechového zásobníku. Pohyblivým dnem je unášeno ze spodní vrstvy a v přední části stroje přitlačováno na frézovací pás. Odtud krmivo padá na příčný pásový dopravník, který se podle volby vysune automaticky doleva nebo doprava a přivádí krmivo beze ztrát do koryta nebo žlabu.

Celé pracovní ústrojí je poháněno od zadního vývodového hřídele traktoru. Přesné dávkování krmiva v množství 1 až 27 kg na 1 metr může být regulováno v deseti stupních regulačním zařízením na voze. Jemná regulace dávkování se pak provede volbou vhodné rychlosti traktoru.

Pro použití traktoru s vozem i v moderních automatizovaných stájích je vůz vybaven přídavným dopravníkem, určeným k plnění krmících automatů. Vůz má výkon 9,5 tuny rozděleného krmiva za jednu hodinu.

Zvláštní vybavení

  • Nesená příkopová fréza B 728
  • Nesený generátor proudu GT 299
  • Nesený kompresor GT 298


  • Zdroj: SULEK, V.: Nářaďový traktor RS-09, str. 11. - 24., Praha: SZN, 1963