RS-09 - Obsluha a údržba - SpojkaZpět na obsah

Spojka

   Spojka nářaďového traktoru RS-09 je umístěna ve zvláštní skříni mezi motorem a převodovou skříní ve vybrání setrvačníku. Je jednokotoučová, suchá, typu K 12 a je seřízena k přenášení maximálního kroutícího momentu 8 kgm. Kotouč spojky má vnější prměr 235 mm a je přitlačován devíti pružinami. Spojku vypíná řidič pedálem, který přes pákové ústrojí vysouvá spojku ze záběru objímkou s jednořadým kuličkovým ložiskem. Vůle spojky na pedálu má být seřízena na 15 mm. Spojovací tyč od pedálu je spojena se zasouvací páčkou objímky čtyřhrannou maticí. Přestavením této matice, jak uvidíme, lze spojku seřizovat.

   Spojka nářaďového traktoru RS-09 je suchá a nesmí být proto v žádném případě mazána. Kdyby vnikl do spojky olej nebo jiné mazivo, spojka by prokluzovala i když je zapojena a nepřenášela by kroutící moment.

   Jak je uvedeno výše, má mít spojka na pedálu vůli 15 mm. Seřízení vůle se provede přestavením matice, která spojuje po levé straně za řidičem spojovací tyč spojky s pákou. Matice je čtyřhranná (u některých provedení válcová, nebo šestihranná)a je s pákou spojky spojena čepem, pojištěným závlačkou. Při seřizování vůle nejprve vyjmeme závlačku, uvolníme čep a pak otočením matice na závitu seřídíme délku tyče. Po přestavení matice a po spojení matice s pákou musíme znovu zajistit spojovací tyč závlačkou.

   Nikdy nesmíme seřizovat spojku na dorazovém šroubu pedálu. Je rovněž nepřípustné seřizovat přímo mechanizmus spojky, protože přítlačné pružiny jsou ve výrobním závodě přesně nastaveny na stejnoměrný tlak. Spojka se nejvíce opotřebuje prokluzováním. Řidič proto během jízdy nemá držet nohu na pedálu, který i slabým tlakem částečně odlehčuje pružiny a tím dovoluje, aby kotouč proklouzával.

Spojka1Utažení šroubů štítu spojky

Spojka2Trubka k vystředění kotouče. d=31,5mm, D=45mm, l=200mm

Vysouvací ústrojí spojky - demontáž a montáž. (PDF, 340 kB)

Zpět na obsah